Обединети за утрешнината!

Кожувчанка даде неизмерната поддршка за проектот „Обединети за утрешнината“! Самиот проект беше наменет да ги едуцира најмалите за поволностите кои ги има Изворска која е во ЕКО амбалажа со која драстично се намалува пластичниот отпад и нејзиниот ребрест дизајн ја прави Изворска лесно рециклирачка за секој корисник! За време на презентацијата имавме мала работилница во […]

More


Кожувчанка донираше 24 тони Изворска вода во Чешиново-Облешево

Знаејќи дека во општината Чешиново-Облешево, реката Брегалница се излеа во атарот на Облешево, Чифлик и селото Теранци, а поплавени се и дворови и куќи во селата Чешиново и Уларци, Кожувчанка испрати 24 тони од нивната природна, Изворска вода. Кожувчанка од Кавадарци е компанија која е секогаш општествено одговорна, а генералниот директор г-динот Митко Јанчев и неговиот […]

More

Кожувчанка ДОО Кавадарци
ул. Шишка бр.37, Кавадарци, Р.Македонија
тел. +389 43 420 975, +389 43 400 963, факс +389 43 420 975, е-mail: info@kozuvcanka.mk

Go top